TOP 5: Quy mô sản xuất cà phê theo mô hình “từ nông trường đến tách cà phê” tại miền Bắc 

Đạt sản lượng > 5000 tấn cà phê được chế biến và sản xuất mỗi năm 

Zalo KonnaiCoffee Messenger KonnaiCoffee 0377 015 757